FCHGo! - Wykłady w IX LO w Gdyni

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni prowadzi klasy o profilu matematyczno-fizycznym, humanistycznym , matematyczno-geograficznym i biologiczno-chemicznym. Uczniowie dwóch klas pierwszych tego ostatniego profilu (1B2, 1G1) uczestniczyli 22 listopada 2019 w zajęciach Projektu FCHGo.

Tematyka zajęć dotyczyła zasobów energetycznych, zmian klimatycznych oraz skutków, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.  

Zajęcia (wykład i doświadczenia) prowadzili mgr Tadeusz Bury, dr Anna Kamińska i prof. Grzegorz Karwasz.

 

Doświadczenia dotyczyły termodynamiki, bilansu ciepła, promieniowania ciała doskonale czarnego.

  

Szczególnie ciekawe były doświadczenia z promieniowaniem podczerwonym.

   

Zainteresowanie uczniów towarzyszyło nam do końca obu lekcji...

 

Wykład "Zmiany klimatyczne" (GK, AK)

Eksponaty: Akademia Pomorska (AK), mgr T. Bury, Pomiar stałej słonecznej dr K. Rochowicz

Tekst: GK; foto TB, GK