FCHGo - wykład nr 1 w Słupsku

18 października rozpoczęliśmy działalność dydaktyczną w szkołach w ramach projektu FCHgo.

Prof. Grzegorz Karwasz, ze współpracownikami z Akademii Pomorskiej w Słupsku wygłosił dwa wykłady dla dwóch klas słupskich liceów:

klasa Ia z LO nr I (nauczyciel prowadzący prof. Anna Krzyważnia - Kurowska) i klasa pierwsza z Liceum Akademickiego. 

Wykłady dotyczyły zmian klimatycznych i wstępu do technologii wodorowych. 

 Od lewej: dr Anna Kamińska, prof. G. Karwasz, dr Tomasz Wróblewski, mgr Andrzej Krzysztofowicz.

Tylko część uczniów wyraziła zgodę na publikację zdjęć. Tym, którzy wyrazili zgodę, dziękujemy.

Dziękujemy też za aktywny udział w dyskusji: dlaczego spalanie węgla jest szkodliwe i co rozwiążą technologie wodorowe.

  

    

Foto: mgr Maria Karwasz