FCHGo! - Discover hydrogen energy: didactical materials for teachers

     
     

Fisica moderna e astrofisica

Grzegorz Karwasz

in preparazione

 

 

Rozdział I Ruch po okręgu i grawitacja

Moto circolare e la gravita' 

1.1. Od Mikołaja Kopernika

1.2. Siła grawitacji

1.3. Ruch po okręgu – przyspieszenie dośrodkowe

1.4. Ruch po okręgu – siła dośrodkowa

1.5. Ruch po okręgu – siła odśrodkowa

1.6. Ruch po okręgu – siły bezwładności

1.7. Ruch po okręgu i grawitacja

1.8. Grawitacja – loty kosmiczne

1.9. Energia w polu grawitacyjnym

 

Rozdział II. Fizyka atomowa i cząsteczkowa

Fisica atomica e moleculare

2.1. Dwie rewolucje: maszyny cieplne i elektryczność

2.2. Narodziny fizyki współczesnej

2.3. Efekt fotoelektryczny i dwoista natura światła

2.4. Spektroskopia, czyli nauka o duchach

2.5. Model Bohra struktury atomu

2.6. Wielkości atomowe

2.7. Dualizm falowo- korpuskularny

2.8. Równanie Schrödingera i zasada Heisenberga

2.9. Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków

2.10. Od orbitali atomowych do biochemii kwantowej

 

Rozdział III Fizyka jądrowa i cząstki elementarne

Fisica nucleare e delle particelle elementari

3.1. W poszukiwaniu elementarnego składnika

3.2. Pracowita doktorantka

3.3. Einstein i równoważność energii i masy

3.4. Rozpady promieniotwórcze

3.5. Protony i neutrony

3.6. Rozpady promieniotwórcze

3.7. Energia i szybkość rozpadu; neutrino

3.8. Reakcje jądrowe

3.9. Proton i neutron: kwarki

3.10. Cząstki elementarne

 

Rozdział IV Budowa i powstanie Układu Słonecznego

Struttura e formazione del Sistema Solare

4.1. Mieszkając na wirującej planecie

4.2. Niebieski zwierzyniec

4.3. Nierozłączna para: Ziemia - Księżyc

4.4. Zaćmiewani i zaćmiewający

4.5. Cztery pory roku

4.6. Błądzące gwiazdy

4.7. Nasze kosmiczne sąsiedztwo – Układ Słoneczny

4.8. Budowa i powstanie Układu Słonecznego

 

Rozdział V. Budowa i powstanie Wszechświata

Struttura e formazione dell'Universo

5.1. Gwiezdne odległości

5.2. Narodziny i śmierć gwiazdy

5.3. Mieszkańcy Mlecznej Drogi 

5.4. „Na początku...”

5.5. Czy już wszystko wiemy?

Na zakończenie

 

Rozdział VI. Zastosowania fizyki

Applicazioni di fisica

6.1. Czy grozi nam efekt cieplarniany?

6.2. Problemy energetyki jądrowej 

6.3. Fizyka w medycynie

6.4. Fizyka w naukach o Ziemi 

6.5 Polacy w fizyce współczesnej 

 

Rozdział VII Podsumowanie