Spotkanie informacyjne nauczycieli w ramach projektu UE FCHgo

Dnia 29 sierpnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu FCHgo! Odkryj energie wodoru.

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkoły podstawowej w Dąbrowie Biskupiej.

Podczas spotkania omówiono podstawowe cele i założenia projektu. Zaprezentowano strony internetowe poświęcone zagadnieniom FCHgo! Odbyła się również wolna dyskusja, podczas której nauczyciele wymienili się doświadczeniami w realizacji podobnych projektów, z jakimi problemami najczęściej się spotykali oraz swoimi oczekiwaniami w stosunku do projektu FCHgo. Wykazano duże zainteresowanie projektem, zwłaszcza tematyką, która odpowiada potrzebom szkoły i daje możliwość nowoczesnego nauczania przez zabawę oraz specjalnie przygotowane interaktywne narzędzia.