FCHGo - Okiem nauczyciela

FCHgo to Twój pierwszy projekt naukowy dotyczący technologii wodoru i ogniw paliwowych. Jaka jest Twoja motywacja do uczestnictwa w FCHgo?

Szybki rozwój naukowo- techniczny stawia przed nauczycielem nowe zadania. Musimy nadążyć za zachodzącymi zmianami, aby móc jak najlepiej wyposażyć naszych uczniów w kluczowe kompetencje, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby rynku i szybko rozwijającej się gospodarki. W pewnym sensie to my jesteśmy odpowiedzialni za losy naszych uczniów, dlatego istotne jest, abyśmy cały czas podnosili poziom naszej pracy.

https://fchgo.eu/news/fchgo-in-class-a-teachers-insights/
http://fchgo.fizyka.umk.pl/ogolne/rola-nauczyciela/

FCHgo to Twój pierwszy projekt naukowy dotyczący technologii wodoru i ogniw paliwowych. Jaka jest Twoja motywacja do uczestnictwa w FCHgo?

Szybki rozwój naukowo- techniczny stawia przed nauczycielem nowe zadania. Musimy nadążyć za zachodzącymi zmianami, aby móc jak najlepiej wyposażyć naszych uczniów w kluczowe kompetencje, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby rynku i szybko rozwijającej się gospodarki. W pewnym sensie to my jesteśmy odpowiedzialni za losy naszych uczniów, dlatego istotne jest, abyśmy cały czas podnosili poziom naszej pracy.

 Projekt FCHgo to pierwszy projekt naukowy realizowany przeze mnie wspólnie z uczniami. Niewątpliwie wniesie ogromny wkład w nauczanie o energii w szkołach podstawowych, tym bardziej cieszę się, że jestem jego częścią. Zaproponowana innowacyjna koncepcja nauczania pozwoli zainspirować nauczycieli oraz ich uczniów do  pogłębienia wiedzy na temat zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowej. Dla mnie jako nauczyciela jest to niesamowite doświadczenie, dające możliwość dalszego rozwoju i samodoskonalenia. Współpraca z ekspertami i doradcami z Danii, Niemczech, Włoszech, Polski i Szwajcarii na bazie wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia przyczyniły się do wypracowania nowych narzędzi, materiałów dydaktycznych, które pozwolą wesprzeć nauczycieli w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć. Wszystkie działania podejmowane  w ramach projektu maja wspólny cel, ułatwienie zrozumienia podstawowych pojęć, praw, ogólnych idei wynikających z zastosowań naukowych w zakresie energetyki w życiu codziennym.

Energia wodoru jest tematem, który, jeśli w ogóle, jest zazwyczaj poruszany tylko w szkole średniej, a nie w szkole podstawowej. W twoim przekonaniu, co uczniowie w wieku od 8 do 10 lat mogą się dowiedzieć na ten temat?

Tak, to prawda, programy nauczania w szkole podstawowej nie zawierają treści dotyczących energii wodoru. Tutaj ważna jest rola nauczyciela, który wyjdzie temu naprzeciw i uwzględni ponadprogramowe treści w planach dydaktycznych. Realizacja projektu FCHgo właśnie na to pozwala. Daje możliwość, a przede wszystkim pomysł w jaki sposób możemy włączyć nauczanie o ogniwach wodorowych w szkole podstawowej tak, aby towarzyszące temu złożone zjawiska fizyczne przedstawić już najmłodszym w przystępny, jasny i zrozumiały sposób, wychodząc tym samym poza ramy proponowanych programów nauczania. (dotychczasowe schematy?).

Treści naukowe i materiały będą dostosowane do  wieku i możliwości uczniów. Dla najmłodszej grupy uczniów, w przystępny i możliwie najłatwiejszy sposób pokażemy i wyjaśnimy zagadnienia związane z energią i jej przemianą. Udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez uczniów: Co to jest wodór? Skąd się bierze?  Czy można go wykorzystać? … Po wprowadzeniu teoretycznym przeprowadzimy proste doświadczenia, które ukażą jak wygląda proces wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie wodorowym. Do osiągnięcia jak najlepszych efektów  wykorzystane zostaną  aktywne metody nauczania, które podczas zajęć będą pobudzać ciekawość uczniów oraz zachęcać ich do twórczego myślenia.

Jak będzie wyglądać faza pilotażowa zestawu narzędzi FCHgo w klasie?

W szkole zostaną przeprowadzone zajęcia pilotażowe w zakresie technologii wodorowej w formie wykładu oraz zajęć warsztatowych dla uczniów w wieku 10 – 15 lat. Nauczyciele uczący w ramach projektu zostaną przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednie do wieku materiały dydaktyczne. Podczas realizacji programu, na bieżąco będziemy prowadzić konsultacje dotyczące przebiegu zajęć oraz ich treści i metod.

Zastosowane podczas lekcji materiały dydaktyczne (scenariusze zajęć, filmy, opowiadania …) pomogą nauczycielom wyjaśnić trudne procesy elektryczne zachodzące podczas pracy ogniwa wodorowego. Lekcje będą zaplanowane w taki sposób, aby mali odkrywcy mogli zbadać możliwości wodoru, sprawdzić się w roli młodego naukowca i otworzyć się na świat nauki.

Czy jest jeden aspekt lub materiał zestawu narzędzi FCHgo, którym jesteś szczególnie ciekawa, jak będzie działać w klasie?

Poznanie podstawowych zasad działania ogniwa wodorowego, wynikające korzyści dla środowiska naturalnego, propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu związanego z ekologią, są niewątpliwie ważnym aspektem projektu FCHgo. Dla mnie jako nauczyciela fizyki ważnym elementem projektu będą zajęcia warsztatowe – jestem ich bardzo ciekawa. Podczas zajęć będzie można pozwolić uczniom poznać  czystą bezwęglową energię,  wykonując doświadczenia z pomocą zestawu naukowego. Zaspokoimy ich naturalną ciekawość poprzez pokazanie ,że można wykorzystać energię zgromadzoną w ogniwie wodorowym naładowanym za pomocą słońca. Ze starszą grupą uczniów można zabawić się w naukowców i pozwolić im na skonstruowanie (za pomocą odpowiedniego zestawu FCHgo) samochodu przyszłości, napędzanego wodorem.

Mówiąc ze swojego doświadczenia jako nauczyciela: Co sądzisz, co jest  niezbędne do zwiększenia zainteresowania dzieci edukacją naukową dzisiaj, w szkołach i poza nią? Jakiej rady udzieliłbyś nauczycielowi z mniejszym doświadczeniem w tej sprawie?

Każda dodatkowa inicjatywa podejmowana przez nauczyciela w szkole sprzyja rozwojowi uczniów. Popularyzacja nauk ścisłych jest szczególnie istotna dla społeczeństwa, dlatego powinna stanowić nieodłączny element nauczania. Ogromne znaczenie dla tworzenia motywacji uczniów do nauki ma nauczyciel i jego zaangażowanie. W ramach zaspokajania potrzeb i oczekiwań uczniów należy zadbać o atrakcyjną ofertę edukacyjną. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie tradycyjne metody przestają być już skuteczne. Musimy wyjść naprzeciw ucznia, aby skutecznie do niego dotrzeć. Prowadzenie kół zainteresowań, wyjazdy na pokazy dydaktyczne, udziały w projektach posłużą  rozwijaniu różnych umiejętności o charakterze kluczowym, a jednocześnie ukażą przedmioty ścisłe jako ciekawe i przyszłościowe.

Rady jakich mogłabym udzielić to przede wszystkim, żeby młodzi nauczyciele po studiach, zaczynający prace z uczniami nie bali się szukać wsparcia wśród doświadczonego grona. Powinni mieć silne przekonanie, że to co robią jest bardzo ważne i starać się aby tak prowadzić swoich uczniów, poprzez stosowanie najlepszych praktyk tak, aby móc każdemu uczniowi zapewnić możliwość nauki i rozwoju na miarę jego możliwości. Cały czas dążyć do perfekcji w swojej dziedzinie. Dla mnie najpiękniejsza w pracy nauczyciela jest możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi oraz  satysfakcja, kiedy możemy obserwować postępy i sukcesy, te małe i duże swoich uczniów.


Pytała: mgr Tabea Link 

Tabea Link
Project Consultant
Steinbeis-Europa-Zentrum/Steinbeis 2i GmbH
76135 Karlsruhe

Opowiadała: mgr Katarzyna Wyborska, nauczycielka fizki i prac technicznych (Dąbrowa Biskupia)