Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego

W dniu 21 marca 2019 r. Prof. Grzegorz Karwasz z Zakładu Dydaktyki Fizyki wygłosił wykład publiczny pt. "Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego". W wykładzie współuczestniczyli pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki i Pracowni Pokazów Fizycznych

Podczas wykładu, który odbył się w sali 26 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu, omówiono zmiany klimatu na Ziemi, występowanie efektu cieplarnianego, poruszono temat wyczerpywania się tradycyjnych "źródeł" energii oraz omówiono dwa alternatywne źródła energii, czyli technologie wodorowe oraz nowe koncepcje energetyki, w tym termojądrowej.

Wykład był bogato ilustrowany doświadczeniami fizycznymi dla licznie zgromadzonej publiczności.

1

7

2

4

5

6

 

8

3

Streszczenie

Najprawdopodobniej w 2033 roku zabraknie w Polsce 33% energii elektrycznej, a w 2044 roku stężenie CO2 w atmosferze przekroczy 440 części na milion, przez co średnia temperatura na globie podniesie się o 1,4º.  Ale przypuszczalnie już w 2055 roku w Republice Korei uruchomiony zostanie przemysłowy reaktor termojądrowy (taki jak Słońce), a energii z niego (i jemu podobnych) wystarczy na ponad dwa i pół tysiąca lat. Jak do tego dojdzie, i co ma z tym wszystkim wspólnego ogniwo (stos) Volty z 1799 roku uczestnicy dowiedzieli się na wykładzie.

Pełny tekst wykładu i spis doświadczeń - wkrótce

(A. Karbowski, 15/05/2019)