Wykłady Erasmus z fizyki

Szanowni Państwo,
w dniu 5.12.2018 w godzinach 10.15 -14.00 w sali audytoryjnej COK, dr Dragan Markushev z Uniwersytetu w Belgradzie wygłosi serię wykładów w ramach wizyty programu Erasmus+.

Wykłady dotyczą tematów współczesnej fizyki, jak fizyka plazmy, fizyka ciała stałego, symetrie w fizyce itd. 

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Jacek Zakrzewski (i prof. G. Karwasz)


Tematyka wykładów:

Photothermal techniques

1) Transport processes in physics
(molecular-kinetics interpretation, diffusion,
transport equation, mass and heat transport,
time-dependent transport equation)

2) Light-matter interaction
(pulsed and modulated excitation, static and dynamic temperature components,
temperature distributions, Fourier's and modified Fourier's law,
thermal relaxation time, heat transfer velocity)

3) Photothermal Techniques in Material Characterization
(nondestructive, precise, accurate and real-time techniques,
semiconductor analysis, thermal diffusion, thermoelastic and plasmaelastic effects,beam-deflection, photoacoustic effect)

4) Future perspectives
("violations" of physical laws, relativistic contribution,
nanoscale heat transport, diffusive and/or ballistic heat transport,
Boltzmann transport equation, industrial application and
intelligent photothermal techniques:
application of artificial intelligence in photoacoustics)

zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jacek Zakrzewski
pełnomocnik Dziekana WFAiIS do spraw mobilności

=====-------------------------------------------------------------=====
dr hab. Jacek Zakrzewski
Instytut Fizyki/Institute of Physics
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
(Nicolaus Copernicus University in Torun)
ul.Grudziadzka 5/7
87-100 Torun

tel.: +48 56 611-32-20, 611-33-10
fax:  +48 56 622-53-97
mobile: +48 501 354 366

e-mail: jzakrzew@fizyka.umk.pl
jacek.zakrzewski@fizyka.umk.pl