Międzynarodowa konferencja GIREP-MPTL 2018

 W dniach od 9 do 13 lipca 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja GIREP-MPTL 2018 w San Sebastian w Hiszpani.

Konferencja zorgaizowana była przez:

- Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (GIREP),
- Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL) .

Podczas konferencji plakat pt. "Where Voyager has arrived to? Constructivistic ways of teaching Astronomy" zaprezenpwał Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz z Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu.