Międzynarodowa konferencja GIREP-MPTL 2018

 W dniach od 9 do 13 lipca 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja GIREP-MPTL 2018 w San Sebastian w Hiszpanii.

Konferencja zorgaizowana była przez:

- Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (GIREP),
- Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL) .

Podczas konferenci plakat pt. "Where Voyager has arrived to? Constructivistic ways of teaching Astronomy" prezentował prof. Grzegorz Karwasz z Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu.

    

Niezwykle ciekawe były też dyskusje na obradach plenarnych. Następny GIREP, w 2019 roku w Budapeszcie.