14th International Scientific On-line Conference "Virtuality and education - future perspectives"

W dniu 30 maja 2018 r. odbyła się konferencja on-line pt. "14th International Scientific On-line Conference "Virtuality and education - future perspectives", podczas której prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz wygłosił wykład zaproszony pt. "PEDAGOGICAL ASPECTS WHEN TEACHING PHYSICS". Współautorem tego wystąpienia jest także dr. Andrzej Karbowski. Poniżej można obejrzeć film z tego wystąpienia: