Pozdrowienia z Seulu

W Seuolu odbyło się w dniach 8-9.05.2018 kolejne posiedzenie grupy ekspertów ds. procesów elementarnych w rozpraszaniu elektronów na atomach i drobinach. Grupa, powstała w ramach spotkań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ, gdzie prof. G. Karwasz jest przedstawicielem Polski, dokonuje rekomendacji przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów w plazmach o znaczeniu technologicznym, atmosferycznym, termojądrowym. W roku 2017 efektem prac grupy były dwa artykuły przeglądowe dotyczące przekrojów czynnych w NF3 i acetylenie

Tym razem, oprócz wyników naukowych, prof. G. Karwasz przywiózł z Seoulu zdjęcia:

 

     

 

  1. M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson, 
    Cross Sections for Electron Collisions with Acetylene, 
    J. Phys. Chem. Ref. Data *46* (2017); 013106 - 013107. https://doi.org/10.1063/1.4976569
  2. M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,  
    Cross Sections for Electron Collisions with NF3 full text
    Journal of Physical and Chemical Reference Data 46, 043104 (2017); https://doi.org/10.1063/1.5000687