Fizyka w szkole

1. G. Karwasz,
O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki,
Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.

2. G. Karwasz, T. Wróblewski
Co to jest fizyka? - esej dydaktyczny
Fizyka w Szkole, 2/2019, 21-25.

3. K. Służewski, G. Karwasz,
Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, 
Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.
(+wersja multimedialna)

4. G. Karwasz, 
Skąd się bierze 1/2 we wzorze at2?, 
Fizyka w szkole, 3/2016, str. 10-14.

[user: as, hasło: as]

5. M. Sadowska, G. Karwasz
Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna
Fizyka w szkole, 5/2011, 2011, str. 40-50.
6. E. Rajch, G. Karwasz, 
Czarodziejski flet "Flauto magico",
Fizyka w szkole, 1/2006, 2006.
7. G. Karwasz, 
Fala z grawitacyjnej otchłani, 
Fizyka w szkole, 2/2016, str. 36-40. 
full
8. K. Rochowicz, 
Diagram H-R - układ okresowy gwiazd, 
Fizyka w Szkole, 336 (LX), 2015, str. 19-22.
9. K. Rochowicz, 
Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce, 
Fizyka w Szkole, 6, 2016, str. 39-42.
10. G. Karwasz, 
O (nie)ważkim problemie inaczej, 
Fizyka w Szkole, 1/2017, str. 28-31. (full) (Wersja multimedialna)
11. A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz, 
Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza,
 Fizyka w Szkole nr 6/2017, 16-22.

12. G. Karwasz, 
(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych,
Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, str. 9-16.

13. G. Karwasz
"Oganesson 118: czy to koniec tablicy Mendelejewa?"
Fizyka w Szkole nr 4/2018, str. 4-7.


14. G. Karwasz
Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej
Fizyka w Szkole nr 1/2019, str. 4-8.