Publikacje konferencyjne Pracowni Dydaktyki Fizyki UMK (2000-2006)

Publikacje pracowników Pracowni Dydaktyki Fizyki UMK (2001-2006)

 1. G. Osiński, The High Resolution Spectrum of Electron-Excited SO2, J. Geophys. Research - Spase Physics, 30 July 2002.
 2. J. Maćkowiak, M. Wiśniewski, On the thermodynamics of magnetic alloys in the vicinity of Tc, Physica A 326, 2003, s. 141-150.
 3. J. Turło, ed., Science Teacher Education in Some EU Countries (Kształcenie nauczycieli fizyki w krajach Unii Europejskiej), TopKurier, Toruń, 2000, stron 135 (in Polish and English).
 4. J. Turło, ed., Proc. of Intern. Conf. "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", Top Kurier, Toruń 2001, 296 pp. (Polish edition: Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji. "Edukacja matematyczno-przyrodnicza w dobie rozwoju technologii informacyjnych", Top Kurier, 2001, 301 stron
 5. V. Osińska, G Osiński, Technologia Informatyczna, Wyd. UMK, Toruń 2001, 96 stron.
 6. J. Turło, ed., ECTS Information  Package on: Interfaculty Science and Mathematics Study (Informator ECTS - Międzywydziałowe Studium Matematyczno - Przyrodnicze), Skrypt PDF, Toruń, 2001, 54 s.
 7. J. Turło, Krajowe Laboratorium FAMO w Toruniu, Postępy Fizyki, Tom 53, Zeszyt 5, 2002, ss. 255-257.
 8. K. Służewski, Półkule magdeburskie we Wrocławiu, Głos Uczelni, 7-8/2005, Toruń 2005, s. 7. 

​Konferencje międzynarodowe

 1. M. Uscki, A. Karbowski, Interdisciplinary Approach in Teaching Mathematics and Physics (Ścieżki międzyprzedmiotowe w nauczaniu matematyki i fizyki), Proc. of Intern. Conf. "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", Top Kurier, 2001, 231-240 (in Polish and English).
 2. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z.Turło, Modernised MBL for Science Teacher (Zmodernizowane komputerowo wspomagane laboratorium dla nauczyciela przyrody), Proc. of Intern. Conf. "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", Top Kurier, 2001, 201-208 (in Polish and English).
 3. J. Turło, K. Służewski, A New Physics Laboratory for Science Teachers, Proc. of Intern. Conf. "Science and Technology Education in New Millenium", 15-18 June 2000, Prague, 2000, 279-286.
 4. J. Turło, Czy radon w naszych domach stanowi zagrożenie?, Postępy Fizyki, 51/2000, 99-103.
 5. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, Z. Turło, Przyroda, doświadczenie i komputer w zreformowanej szkole na przykładzie zjawisk termodynamicznych, Mat. Konf  XVI "Informatyka w szkole", Mielec 2000, 394-401.
 6. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Z. Turło, D. Chaberski, Technologia informacyjna w laboratorium przyrodniczym, Mat. Konf. Informatyka w szkole XVII cz.2, 19-22.09.2001, Mielec, 2001, 647-654.
 7. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Przykłady wykorzystania metody interaktywnego wideo w nauczaniu fizyki, Mat. konf. "Informatyka w Szkole" XVIII, Toruń, 2002, ss. 583 -589
 8. J. Turło, Lekcje przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnej, Mat. konf. "Informatyka w Szkole" XVIII, Toruń, 2002, ss. 606 - 612.
 9. G. Osiński, Przykłady modelowania na lekcjach fizyki, Mat. Konf. Informatyka w szkole XVII cz.2, 19-22.09.2001, Mielec, 2001, 580-587.
 10. J. Szeliga, M. Janowski, M. Jackowski, W. Jędrzejczyk, A. Karbowski, G. Osiński, S. Łęgowski, S. Wasilewski,
  Aplication of Nonlinear Methods in Analysis of Bloodflow Dynamics in Human Carotid Artery. Preliminary Results, Mat. Konf. 4 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgów, Krakow 3-6.12.2000, Przegląd Lekarski, 2000/57, suplement 6
 11. J. Turło, ed., Interdisciplinary Science Projects (Interdyscyplinarne projekty przyrodnicze), Top Kurier, 2001, 141 s
 12. J. Turło, Modernisation of Two-subject Physics and Mathematics Teacher Education, Physics Teacher Education Beyond 2000, Ed. R. Pinto, S. Surinach, Elsevier, 2001, 401.

Konferencje krajowe

 

 1. G. Osiński, Przykłady modelowania na lekcjach fizyki, Komputer w Szkole 3/4 2002, Wyd. OEIiZK, ss. 23-30.
 2. J. Turło, ed. & co-author, Historical Experiments in Teaching of Physics (Eksperymenty historyczne w nauczaniu fizyki), TopKurier, Toruń 2002, 99 stron.
 3. J. Turło, Interdisciplinarity in Physics Education,  Proc. of Intern. Conf. GIREP 2002 "Physics in New Fields and Modern Application", Lund, Sweden, 2002.
 4. J. Turło, A. Kowalski, M. Templin, K. Służewski, Z. Turło,
  Ionising Radiation in Electric and Electromagnetic Fields, International Radiation Education Symposium, IRES '2002, 20 - 23 August, Debrecan, Hungary,
 5. J. Turło, Technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych - dlaczego i jak?, Mat. konf. "Interdyscyplinarne nauczanie przedmitów przyrodniczych", UMK, Toruń 2002, ss. 171-175.
 6. A. Karbowski, The Use of Doppler Effect in Science Education,  Proc. of Intern. Conf. GIREP 2002 "Physics in New Fields and Modern Application", Lund, Sweden, 2002.
 7. J. Turło, K Służewski, J. Rybicki, A. Karbowski,
  Przykłady wykorzystania eksperymentów historycznych w nauczaniu fizyki, Fizyka w Szkole, t. 262, 2002, ss. 62-72.
 8. J. Turło, A. Kowalski, M. Templin, K. Służewski, Z. Turło, 
  Ionising Radiation in Electric and Electromagnetic Fields, Ed. The Roland Eötvös Physical Society, Mat. of International Symposium on Radiation Education, DebrecenHungary, 2003, 211-222. http://indykfi.phys.klte.hu/indyKFI
 9. A. Karbowski, The use of Doppler effect in science education, Proc. of Intern. Conf. GIREP 2002 "Physics in New Fields and Modern Application",LundSweden, 2003 , http://www.girep.fysik.lu.se
 10. J. Turło, Interdisciplinarity in physics education, Proc. of Intern. Conf. GIREP 2002 "Physics in New Fields and Modern Application", Lund,Sweden, 2003. http://www.girep.fysik.lu.se
 11. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński,
  Real example of virtual distance science teachers education (Rzeczywisty przykład wirtualnego kształcenia nauczycieli na odległość), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Ed. Rabid, Kraków 2003, 143 - 148.
 12. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski,
  E-teaching on: „Radioactivity aroung us” (E-nauczanie na temat: "Promieniotwórczość wokół nas"), Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331 - 336.
 13. K. Przegiętka, J. Turło, K. Służewski, J. Zaremba, J. Matulewski, W. Nowak,
  Informatyczny system edukacyjny FOREVA na UMK w Toruniu, Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331 - 336.
 14. A. Karbowski, J. Turło, K. Służewski,
  Badanie ruchów krzywoliniowych metodą interaktywną wideo, Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331 - 336.
 15. G. Osiński, K. Służewski, Zastosowanie modelowania 3D w nauczaniu fizyki i astronomii, Mat. Konf. Informatyka w Szkole, Ed. M. Sysło, Szczecin 2003, 331 - 336.
 16. J. Turło, K. Przegiętka, ed. Educational projects – „Radioactive motion” ("Projekty edukacyjne - Promieniotwórczy świat"), Ed. SALUS, Toruń 2003, 56 stron.
 17. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Z. Turło, 
  Szkolne mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych, Ed. UAM Poznań, 2003, s. 29 - 57.
 18. J. Turło, K. Przegiętka, K. Służewski, Z. Turło, 
  Propositions of nuclear issue education for teachers and students, 
  Proc. International Conference on Nuclear Knowledge Management: Strategies, Information Management and Human Resource Development, International Atomic Energy Agency Press, Saclay 2004, 123-124.
 19. J. Turło, Science and technology education for sustainable development,
  Proc. XI Symposium International Organization for Science and Technology Education,   MCS University Press, Lublin 2004, 227-228.
 20. J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski, Czego uczy komputerowe badanie ruchu wahadeł, 
  Informatyka w Szkole, red. M. Sysło, Wrocław 2004, 526-530.
 21. K. Służewski, J. Turło, A. Karbowski, Przykłady komputerowo wspomaganych doświadczeń z chaosem, 
  Informatyka w Szkole, red. M. Sysło, Wrocław 2004, 516-519.
 22. G. Osiński, D. Sokołowski, Elementy technologii informacyjnej w nauczaniu termodynamiki, 
  Informatyka w Szkole, red. M. Sysło, Wrocław 2004, 496-499
 23. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, 
  Synchroniczne kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na odległość – projekt STEDE, 
  Mat.III Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 453-458.
 24. A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, 
  Wykorzystanie sieciowych zasobów multimedialnych w nauczaniu fizyki, Mat. III Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 495-502.
 25. J. Matulewski, W. Nowak, K. Przegiętka, J. Turło, 
  For Eva – informatyczny system samokształcenia i samooceny dla dorosłych, pragnących podjąć studia przyrodnicze, 
  Mat. III Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 495-502.
 26. J. Turło, Wybrane modele edukacji przyrodniczej w Europie (rozdział z książki pod red. E. Arciszewskiej i S. Dylaka – Nauczanie przyrody – wybrane zagadnienia),
  Wyd. CODN, Warszawa 2005, 23-39.  
 27. J. Turło, K. Przegiętka, K. Służewski, Z. Turło, 
  Invited paper: Propositions of nuclear issue education for teachers and students, 
  Ed. of International Atomic Energy Agency Conference  “Nuclear Knowledge Management: Strategies, Information Management and Human Resource Development”, Saclay 2004, ed. IAEA-CN-123/04/P6/2005.
 28. J.Turło,A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński, 
  School Science Mini MBL Project aimed at increasing the efficiency of teaching, 
  Proc. of GIREP 2004 Conference “Teaching and learning Physics in new context”, Ostrava 2004, 114.
 29. J.Turło, K. Przegiętka, 
  The interdisciplinary genius of Maria Sklodowska-Curie inspiring an original and attractive science teaching method, 
  Proc. of GIREP 2004 Conference “Teaching and learning Physics in new context”, Ostrava 2004, 161. 
 30. K. Służewski, Fizyczne eksperymenty historyczne w kształceniu nauczycieli, 
  Mat. konf. V Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki (15-18.06.2005), Wrocław 2005, 17-19. 
 31. J. Turło, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, Fizyczne eksperymenty historyczne w kształceniu nauczycieli, 
  13 X 2005, UAM, Poznań, http://www.fns.amu.edu.pl
 32. V. Osińska, G. Osiński, Multimedia, 
  Wyd. UMK, Toruń 2005, ss.33 + CD-ROM. 
 33. J. Turło, Wyniki konkursu - Fascynujący Świat Przyrody), 
  2005, PDF, http://www.fizyka.umk.pl/phys/ZAKLADY/PDF/FSP/ 
 34. J. Turło, Jak Maria Skłodowska-Curie uczyła fizyki?, 
  2005, PDF, http://www.fizyka.umk.pl/phys/ZAKLADY/PDF/materialy/MSC.html 

Artykuły i editorials w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 1. J. Turło,
  Wprowadzenie do nauczania przyrody (science), elementy ekologii w edukacji przyrodniczej,
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Nr 1, 2000, str. 9.
 2. J. Turło,
  Examples of Interdisciplinary Projests for School Students, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Nr 1, 2000, str. 28.
 3. J.Turło, ed.,
  Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, 1/2000, stron 50.
 4. J. Turło, ed.,
  Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, 2/2, Toruń 2001, stron 54.
 5. J. Turło, Z. Turło, Promieniowanie jonizujące w naszym środowisku, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 5/2002, ss.12-16.
 6. P. Felski, K. Służewski, Badanie fotosyntezy i oddychania roślin z wykorzystaniem technologii informacyjnej, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 7/2003, 38 - 41.
 7. J. Turło, ed., Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Zeszyt nr 7, Zeszyt nr 8, Zeszyt nr 9,  2003.
 8. J. Turło ed. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych,  Zeszyt nr 9, 2003, s. 2 - 6. 
 9. J. Turło,  ed., Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Zeszyt nr 10, Zeszyt nr 11,  2004.
 10. J. Turło, R. Jankowski, Jak wziąć udział w europejskim programie edukacyjnym Science Cross Europe/ Science Cross the Word (SAE/SAW)), Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 10/2004, 47-48.
 11.  J. Turło, D. Rutecka, Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Fascynujący Świat Przyrody”, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 11/2004, 57-59.
 12. Ed. J. Turło, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 
  Zeszyt nr 12 (2004), Zeszyt nr 13, Zeszyt nr 14, Zeszyt nr 15, Zeszyt nr 16, 2005. 
 13. J. Turło, R. Jankowski, Wyniki pilotażowej ankiety PSNPP, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 14/2005, 51-53. 
 14. J. Turło, Hałas w środowisku – część 1, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 15/2005, 24-28. 
 15. J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło, Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 15/2005, 40-48. 
 16. J. Turło, R. Jankowski, Międzynarodowe warsztaty "Hands-On Universe" w Toruniu), 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 7.
 17. P. Felski, K. Służewski, Monitorowanie procesów kiełkowania i fermentacji przy pomocy technologii informacyjnej, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 2005, 15-17.
 18. J.Turło i Zespół PDF, Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu), 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 2005, 21-24.
 19. E. Dąbkowska, Praktyka integracji przedmiotów przyrodniczych, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 2005, 38-41.
 20. J. Turło, Hałas w środowisku - część II, 
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 16/2005, 2005, 49-55.