Materiały z X Seminarium pt. "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym"

1. Prezentacje z wykładu prof. Grzegorza Karwasza, eksperta MAEA ONZ w Wiedniu, "Smog czy atom? trudny wybór!"

2. Prezentacja z wykładu dr Krzysztofa Rochowicza:

3. Materiały z Warsztatów:

4. Wykład - dr Katarzyna Pałka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski):

​5. Wykład - dr Elżbieta Winnicka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski):

6. Wykład - Firma Eurotherm z Inowrocławia:

7. Wykład - Prof. Wojciech Wysota, Prorektor UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym (Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu):

8. Wykład - dr Marcin Ostrowski (Gdański Uniwersytet Medyczny):

9. Prof. Valentyna Szwec - artykuł "Jak pracować na platformie Moodle?" Fizyka w Szkole nr 3/2017