Study of cross-sections for electron and positron scattering ...

9 listopada, w ramach Kolokwium czwartkowego, dr Kamil Fedus wygłosił referat pt. 

Study of cross-sections for electron and  positron scattering by atoms and molecules in the gas-phase"

Jak stwierdził jeden z słuchaczy, "pozytony są trudne, ale tylko trudne zagadnienia są ciekawe". 

Poniżej pełny tekst prezentacji. Zapraszamy do lektury!

Seminarium wywołało żywą dyskusję, tak wśród "doświadczalników", jak "teoretyków".

Poniżej pełny spis publikacji autorstwa dr K. Fedusa, które były wymienione w prezentacji.

1. K. Fedus, G. Karwasz, Z. Idziaszek, 
Analytic approach to modified effective-range theory for electron and positron elastic scattering
Phys. Rev. A. *88* (2013); 012704-1 - 012704-12
DOI: 10.1103/PhysRevA.88.012704

2. K. Fedus, G. Karwasz, 
Ramsauer-Townsend minimum in methane – modified effective range analysis
Eur. Phys. J. D *68* (2014); 93 - 102
DOI: 10.1140/epjd/e2014-40738-x

3. K. Fedus, 
Modified effective range analysis of electron scattering from krypton
Phys. Scr. *89* (2014); 1 - 10
DOI: 10.1088/0031-8949/89/10/105401

4. K. Fedus, J. Franz, G. Karwasz, 
Positron scattering on molecular hydrogen: Analysis of experimental and theoretical uncertainties
Phys. Rev. A. *91* (2015); 062701-1 - 062701-10
DOI: 10.1103/PhysRevA.91.062701

5. K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, F. M. Silva, M. H. F. Bettega, C. Winstead, V. McKoy, 
Low-energy elastic electron scattering from isobutanol and related alkyl amines
Phys. Rev. A. *90* (2014); 032708-1 - 032708-8
DOI: 10.1103/PhysRevA.90.032708

6. K. Fedus, C. Navarro, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, Alessandra Souza Barbosa, M. H. F. Bettega, 
Differential elastic electron scattering by pentane
Phys. Rev. A. *91* (2015); 042701
DOI: 10.1103/PhysRevA.91.042701

7. A. Sakaamini, C. Navarro, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy, 
Low-energy elastic electron scattering from chloroethane, C2H5Cl
J. Phys. B: At. Mol. Phys. *48* (2015); 205202-1 - 205202-7
DOI: 10.1088/0953-4075/48/20/205202

8. C. Navarro, A. Sakaamini, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy, 
Low-energy elastic electron scattering from chloromethane, CH3Cl 
J. Phys. B: At. Mol. Phys. *48* (2015); 195202-1 - 195202-8
DOI: 10.1088/0953-4075/48/19/195202

9. K. Fedus, 
Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon
Braz J Phys *46* (2016); 1 - 9
DOI: 10.1007/s13538-015-0382-3

10. K. Fedus, 
A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane
Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261
DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6

(GK, 12/11/2017)