Materiały dla uczestników pokazu "4 (i pół) stany skupienia". Zapraszamy do lektury.

Zachęcamy uczestników pokazów "4 (i pół) stany skupienia" do zapoznania się z materiałami, które będą wstępem do zagadnień poruszanych na tychże pokazach. Dzięki temu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną w dalszej edukacji, a same pokazy będą odpowiedzią na pytania, które z pewnością nasuną się czytelnikowi. 

Fizyka jako nauka
 1.1. Zjawiska fizyczne
 1.2. Fizyka i filozofia 
 1.3. Fizyka a inne nauki
 Materia w przyrodzie
 
1.4. Co to jest materia?
 1.5. Trzy stany skupienia materii
 1.6. Siły między cząsteczkami i atomami w różnych stanach skupienia