Pokazy z okazji Święta Uczelni

19 lutego obchodziliśmy kolejną rocznicę urodzin naszego patrona Mikołaja Kopernika. Z tej okazji 16 lutego br. przeprowadziliśmy pokazy dla uczniów szkół podstawowych z fizyki i astronomii pt. "Dokąd doleciał Podróżnik, czyli o Układzie Słonecznym." 

W pięciu pokazach uczestniczyło łącznie 1000 uczniów.

Pokazy odbyły się w Instytutucie Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5. Organizowane były wspólnie przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki w celu ułatwienia realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych, według przewidywanego nowego programu nauczania. 

Uczestnicy mogli oglądać unikalny, technicznie zaawansowany poziom pokazów, niemożliwy do przedstawienia poza Instytutem Fizyki UMK.
 

 
 

 

   "Mały astronom" - książka prof. G. Karwasza

 Voyager na krańcu Świata

 Kopernik w krótkiej koszulce

 Astronomia

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk