Dzienniczek gimnazjalisty R.III T.2

Rozdział III: Energia i moc

Temat 2: Energia potencjalna grawitacji.

1. Energię potencjalną grawitacji ma każde ciało znajdujące się na pewnej wysokości h nad powierzchnią Ziemi. Energia ta wynika z przyciągania grawitacyjnego Ziemi.

2. Energia potencjalna równa jest wykonanej pracy przy podnoszeniu ciała na wysokość h względem powierzchni Ziemi.

3. Energia potencjalna grawitacji zależy od masy ciała, wysokości h, na której ciało się znajduje oraz od przyspieszenia ziemskiego g.

4. Powyższy wzór na energię potencjalną można stosować dla niewielkich wysokości (przy powierzchni Ziemi), ponieważ tylko wtedy siła grawitacji Fg jest stała.

Wstecz   Kolejny temat: Energia kinetyczna