Dzienniczek gimnazjalisty R.I T.1

Rozdział I: Nauka o ruchu, czyli kinematyka

Temat 1: Słowa w fizyce

1. Fizyka, jak i inne dziedziny życia, rezerwuje sobie niektóre wyrażenia języka codziennego. Takimi słowami zarezerwowanymi  są, na przykład, siłamocenergia.

W języku potocznym używamy tych słów, w dużej mierze, zamiennie. Mówimy "ale ma siłę!", w "Gwiezdnych wojnach" padają słowa "Niech moc będzie z tobą!", a nauczycielka w przedszkolu pyta "Skąd te dzieci mają tyle energii?"

W fizyce te słowa mają znaczenie zarezerwowane.

2. Mówimy o sile, gdy pies na smyczy ciągnie swego pana. Mówimy o energii (co jest równoważne z zapasem paliwa), gdy trzeba wynieść na orbitę sztucznego satelitę.
Mówimy o mocy, gdy po włączeniu pralki, grzejnika elektrycznego i dodatkowo czajnika "wyskakują korki" w mieszkaniu. Moc pralki to 2 kilowaty, grzejnika 1,5 kilowata, czajnika 1 kilowat - a sieć elektryczna jest tak zabezpieczona, aby nie pobierać więcej niż 4 kilowaty: "korki wyskakują".
3. Lina holownika jest gruba tak, aby się nie zerwała przy holowaniu dużego statku. Na linie takiej (podobnie jak na linach kolejki górskiej) podane jest, jaką maksymalną siłę można za pomocą tej liny przenieść, lub (co jest jednoznaczne) - jaką maksymalną siłę można do tej liny przyłożyć (lub zaczepić).

Jednostką pomiaru siły jest newton (1 N) w pisowni spolszczonej niuton

(na cześć wybitnego fizyka i filozofa angielskiego, Izaaka Newtona 1642-1727).

4. Moc mierzymy w watach (1 W), na cześć konstruktora maszyn parowych Jamesa Watta (1736-1819) a energię - joulach (1 J), po polsku dżulach (James Joule, 1818-1889).


Isaak Newton

James Watt

James Joule

 

Wstecz  Kolejny temat: Słowo zarezerwowane: jednostajny