Pracownia spektroskopii pozytonowej

prowadzone badania:

badania defektów w ceramikach nanostrukturalnych i półprzewodnikach elektroluminescencyjnych II-VI

zespół badawczy: prof. dr hab. inż. G. Karwasz, dr Kamil Fedus, dr Andrzej Karbowski, mgr Krzysztof Służewski, mgr Dorota Stolarz

aparatura:

 • 3 pompy wysokiej próżni, turbomolekularne, bezolejowe - utlimate pressure 10-8 Tr (Varian)
 • 3 pompy próżni wstępnej
 • 8-kanałowy próżniomierz HV i LV (Varian)
 • Układ optyki elektronowej
 • Układ próżniowy (Prevac)
 • Zasilacze stałoprądowe (mutlichannel, floating, high stability, zero-ripples) 7 sztuk (ElbaTech, Italy)
 • Zawory dozujące, głowica próżniomierza membranowego, kontroler jednokanałowy próżni
 • Licznik pozytonów (channeltron z przedwzmacniaczem)

wybrane publikacje:

 • K. Fedus, G. Karwasz, Z. Idziaszek, Analytic approach to modified effective-range theory for electron and positron elastic scattering, Phys. Rev. A. 88 (2013) 012704-1 - 012704-12
 • DOI: 10.1103/PhysRevA.88.012704
 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals, Nukleonika 58(1) (2013) 189 - 194
 • K. Fedus, Z. Idziaszek, G. Karwasz, Positron and electron scattering on atoms and molecules–modified effective range theory revisited, Eur. Phys. J.-Spec. Top. 222 (2013) 2335 – 2344, DOI: 10.1140/epjst/e2013-02014-y
 • G. Karwasz, K. Fedus, Some Systematics in Electron Scattering Cross Sections, FS&T 63 (2013) 338 – 348
 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G. Karwasz, Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, B2O3 and ZnO-Bi2O3, Acta Phys. Pol. A 120 (2011) 66 - 68
 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, G. Karwasz, Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2, Nukleonika 55(1) (2010) 85 – 89
 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals, Nukleonika, 58(1), 2013, 189-194


uczestnictwo w konferencjach:

 • 41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin 9-13.09.2013
 • VII Warsztaty Fizyki Atomowej i Molekularnej, Jurata 10-14.09.2012
 • 40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów, Kazimierz Dolny nad Wisłą 13-14.06.2012
 • Joint IAEA-NFRI Technical Meeting on Data Evaluation for Atomic, Molecular and Plasma Material Interaction Processes, Deajeon, Korea, 4-7.09.2012
 • VII Warsztaty Fizyki Atomowej i Molekularnej, Jurata 10-14.09.2012
 • International Workshop on Positrons in Astrophysics, Murren, Szwajcaria, 19-23.03.2012
 • European-Material Research Society 2011 Fall Meeting, Warszawa 19-23.09.2011
 • The International Workshop on Positron Studies of Defects, Delft, Holandia 28.09-02.11.2011

Zdjęcia: A. Karbowski, K. Służewski