Propozycje tematów prac dyplomowych 2015/16

Proponowane tematy prac dyplomowych r.a. 2014/2015 (kliknij temat, żeby zobaczyć opis)

 

Automatyka i robotyka (inżynierskie)

1.  Przetwarzanie cyfrowe pomiaru fizycznego w dydaktycznych standardach komputerowych (Pasco, Coach)

2. Układ 4-kanałowy do cyfrowego pomiaru temperatury w zastosowaniach szkolnych

 

Fizyka/ astronomia (licencjat)

1.  Stosowalność prostych środków dydaktycznych dla terapii specjalnych potrzeb edukacyjnych [wstępnie zarezerwowane]

2. Kwarki, leptony, bozony pośredniczące – linie rozwojowe badań badawcze i interpretacja wyników [wstępnie zarezerwowane]

 

Informatyka stosowana (inżynierskie)

1. Podręcznik multimedialny do elektromagnetyzmu [wstępnie zarezerwowane]

2. Przewodnik multimedialny po fizyce współczesnej

3. Ścieżki multimedialne z fizyki dla gimnazjum 

 

Materiały współczesnej technologii 

Badanie anihilacji pozytonów w wytworach druku 3D

 

Fizyka (magisterskie, profil nauczycielski)

Efektywność dydaktyczna multimedialnego nauczania fizyki i astronomii współczesnej.

 

Fizyka lub fizyka techniczna (magisterskie, profil doświadczalny)

Optyka elektronowa – od projektu do układów praktycznych 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
Zakład Dydaktyki Fizyki