Elektromagnetyzm

1.

Dwa magnesy przyciągają się lub odpychają.  Magnesy zwrócone do siebie końcami o tym samym kolorze (czyli dwa bieguny jednoimienne) odpychają się, a dwa bieguny przeciwne przyciągają się. [ W magnesikach tu pokazanych, dwa bieguny są ukryte na dwóch końcach "hantli"]

JW Player goes here

2.

Kiedy rozsypiemy żelazne opiłki w pobliżu magnesu, ułożą się one dookoła niego w ściśle określony sposób

JW Player goes here

3.

Jeszcze lepiej to widać, kiedy zamiast opiłków wokół magnesu ustawimy igły magnetyczne.

Ustawiają się one w ściśle określonym kierunku, choć każda nieco inaczej. Działają na nie siły pochodzące od magnesu.

Siły, która powodują ustawianie się opiłków i igieł magnetycznych istnieją poza magnesem - mówimy, że magnes wytwarza pole magnetyczne

Opiłki i igły magnetyczne ustawiają się wzdłuż linii sił tego pola.

JW Player goes here

4.

Cewka z prądem również wytwarza się pole magnetyczne.

JW Player goes here

5.

Pole wewnątrz cewki jest skierowane wzdłuż jej osi. Podobnie, prostopadle do pętli, jest skierowane pole wewnątrz pojedynczej pętli z prądem.

JW Player goes here

6.

Pole magnetyczne wytwarzane jest przez jakikolwiek przewodnik z prądem. Tu odtwarzamy słynne doświadczenie Oersteda z 1817 roku, w którym obserwujemy odchylanie się igły magnetycznej w pobliżu przewodnika prostoliniowego.

Igły położone nad i pod przewodnikiem odchylają się w przeciwne strony: linie sił pola tworzą okręgi wokół przewodnika.

JW Player goes here

7.

Igły magnetyczne umieszczone w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika wskazują, że linie pola magnetycznego tworzą (zamknięte) okręgi. 

JW Player goes here

8.

Na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym, działa siła (nazywana siłą elektrodynamiczną). Zależy ona od natężenia prądu w przewodniku, długości przewodnika, oraz natężenia pola magetycznego.

Siła jest największa, gdy przewodnik jest umieszczony prostopadle do linii pola magetycznego. Jeżeli przewodnik jest umieszczony równolegle do pola magnetycznego, siła elektrodynamiczna wynosi zero.

JW Player goes here

9.

Siła, działająca na przewodnik umieszczony prostopadle do linii pola magetycznego  dana jest wzorem:

F=IBl

gdzie B - indukcja magnetyczna pola, I - natężenie prądu płynącego w przewodniku, a l długość przewodnika.

 

Ogólnie, siłę działąjąca na ładunek poruszający sie w polu magnetycznym nazywamy siłą Lorentza i jest ona opisana wzorem:
, gdzie q - ładunek elektryczny cząstki, v - prędkość cząstki, a  B - indukcja magnetyczna pola.

JW Player goes here

10.

Wypychany przez pole magnetyczne przewodnik z prądem można połączyć z mechanizmem, który przekaże energię tego ruchu. Tak powstaje silnik elektryczny.

JW Player goes here

11.

Tu silnik zbudowany z 2 metalowych spiczy do papieru, małej cewki, bateryjki i silnego magnesu.

JW Player goes here

12.

Jeszcze prostszy silnik. Do jego zbudowania potrzebne są magnes, gwóźdź, bateryjka i kawałek przewodnika.

JW Player goes here