Magnetyzm

 

JW Player goes here
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Zauważ, jak linie sił pola magnetycznego wskazywanego przez małe kompasy, zamykają się wokół magnesu sztabkowego.
JW Player goes here
Pole magnetyczne wokół zwojnicy, w której płynie prąd elektryczny. W środku zwojnicy pole magnetyczne jest wzdłuż jej osi. Zwrot pola magnetycznego zależy od kierunku przepływu prądu.
JW Player goes here
Pole magnetyczne wewnątrz pojedynczego zwoju, w którym płynie prąd elektryczny. Pole magnetyczne wokół zwojnicy powstaje przez nałożenie pól magnetycznych z wielu zwojów położonych blisko siebie.
JW Player goes here
Siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym. Ramka jest wypychana (lub wciągana) w kierunku, który jest prostopadły zarówno do lini sił pola magnetycznego jak i kierunku prądu w ramce.
JW Player goes here
Prąd płynie w dwu przewodnikach w tych samych kierunkach. Przewodniki przyciągają się: jeden przewodnik wytwarza pole magnetyczne, a drugi jest przez to pole przyciągany.
JW Player goes here
Prąd płynie w dwu przewodnikach w przeciwnych kierunkach. Przewodniki odpychają się: tak samo jak poprzednio tylko kierunek pola się zmienił.

Zob. też http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/365

Autorzy: AK, KS, GK.

Opracowanie www: AK.