Tweeter z fizyki - cząstki elementarne

Streszczenie

Atomy składają się z elektronów, protonów i neutronów. Elektrony są cząstkami elementarnymi, czyli nie rozpadają się na mniejsze. Protony i neutrony nie są cząstkami elementarnymi a składają się, każdy z nich, z trzech kwarków, ale dwóch tylko typów - up i down. Kwarki uważamy za cząstki elementarne. Ogólnie cząstek elementarnych jest więcej, ale najważniejsze z nich to elektrony, kwarki i cząstki światła, czyli fotony. 

1. A-tomos

 

2. Promieniotwórczość

 

Atom nie jest niepodzielny w punktu widzenia fizyki. Już w końcu XIX wieku zauważono, że atomy uranu emitują niewidzialne promieniowanie, zaciemniające kliszę fotograficzną. Badała to m.in. Maria Skłodowska.
 

3. Reakcje promieniotwórcze

 

4. Elektrony 

 

W tym samym czasie (1897) J. J. Thompson pokazał, że cząstki kreślące obraz w starym typie telewizorów ( z tzw. kineskopem) mają określoną masę (bardzo małą) i określony, ujemny ładunek. Nazwał te cząstki elektronami.
 

5. Elektrony a chemia 

 

Elektrony, o masie 9.1x10-31kg i ładunku 1.6x10- 19C są cząstkami elementarnymi – najmniejszymi ze znanych nam składników materii. To przemieszczanie się elektronów atomu do atomu tworzy wiązanie chemiczne a ruch elektronów w kablu – to prąd elektryczny.
 

6. Protony i neutrony

 

W skład atomów wchodzą więc: 1) ujemne, lekkie elektrony, 2) dodatnie protony, znacznie cięższe (1837 razy) i, jak odkryto dopiero w 1931 roku, neutralne neutrony, o masie prawie takiej samej, jak protony.
 

7. Jądro atomowe

 

Protony i neutrony są skupione w małym, centralnym jądrze (o promieniu około 10-15m) a elektrony krążą po orbitach dość odległych od jądra, o promieniu około 10-10m. Przypomina to nieco Układ Słoneczny. 
 

8. Rozpady promieniotwórcze 

 

9. Jądra dziwne

 

W 1952 roku, polscy uczeni J. Danysz i M. Pniewski badając klisze fotograficzne naświetlone promieniowaniem kosmicznym odkryli nowy typ jądra atomowego, żyjący mikrosekundy. Nazwali te jądra dziwnymi. 
 

10. Kwarki

 

11. Bozon Higgsa 

 

Kwarki są dość lekkie, 6-9 razy cięższe niż elektron mimo, że składają się na ciężkie protony i neutrony. Zostało przewidziane teoretycznie 50 lat temu, a sprawdzone doświadczalnie 2012 roku, że za masę kwarków odpowiada bozon Higgsa
 

12. E=mc2 

 

Główny przyczynek do masy protonu pochodzi jednak z efektu relatywistycznego, zgodnie z równaniem Einsteina E=mc2. Równanie energii znamy, ale nie potrafimy jeszcze wyliczyć, dlaczego masa protonu i neutronu jest aż tak duża.   
 

13. Cząstki elementarne

 

Najmniejszymi składnikami materii są więc ujemne elektrony i kwarki, o ułamkowym ładunku (dodatnim lub ujemnym). Kwarków są trzy rodziny, występują one w trzech kolorach i mają swoje przeciwieństwa, czyli anty-cząstki.
 

14. Co dalej?

 

Wraz z odkryciem doświadczalnym bozonu Higgsa zamyka się pewien rozdział w historii fizyki, zapoczątkowany przez Henri Becquerela, Marię i Piotra Curie ponad sto lat temu. Czy istnieją cząstki mniejsze niż kwarki, jest ciągle przedmiotem dyskusji.  
 

 


Koncepcja i tekst: GK
Odnośniki dydaktyczne i redakcja html: KS