Przyroda

 

Ostatnia reforma programowa (2007) de facto rozbiła podział na gimnazjum i liceum: niedokończone treści z pierwszego szczebla należy realizować w zupełnie innej konfiguracji szczebla drugiego.

W systemie angielskim, a również włoskim, belgijskim, francuskim, złożone zagadnienia fizyki pojawiają się w liceum, a w szkole podstawowej czy gimnazjum nauczane sa jedynie elementy fizyki (biologii, chemii) pod nazwą "przyroda".

Według określenia pani profesor z dużego angielskiego uniwersytetu, polski system jest więc "upside-down". Ale cytując znakomitego kolegę teoretyka, Rosjanina, "nie ma nic gorszego niż reforma nieudanej reformy".

Nie pozostaje nic innego, jak pogodzenie się z nią. A raczej: wykorzystania ram przedmiot "Przyroda" w liceum do interdyscylinarnego nauczania fizyki z geografią, fizyki z chemią, geografii z literaturą klasyczną itd.

Czynimy to na poniższych stronach, choć jest to dopiero początek pracy.

(GK, IX 2015) 

 

Reformy szkolne a nauczanie Przyrody,
G. Karwasz, w: Edukacja Przyrodnicza, U
niwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016.

Trzy wykłady z dydaktyki i konstruktywizmu

K. Rochowicz, G. Karwasz, Architekt wszechświata
Głos Uczelni, 3/4/2014, 21 - 24

K. Służewski, G. Karwasz, Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics
Experiments in teaching and learning natural sciences, Pedagogical University, Kraków, 2014, 7-16
(+wersja multimedialna po polsku)

G. Karwasz, Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku
Polonistyka, 5/2014, 26-30.

K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, 
Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.
(+wersja multimedialna)

K. Rochowicz, Harmonia wokół nas, czyli o rezonansie w gitarze i Kosmosie
Fizyka w Szkole, 3/2014, 19-24

G. Karwasz, Między Scyllą a Charybdą, czyli o Homerze i wulkanach
Geografia w Szkole, 2/2014, 20 - 22

G. Karwasz, M. Gagoś, Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym, Foton, 120, 2013, 64 - 70.

G. Karwasz, K. Służewski, Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym,
Foton 121, 2013, 37-49.

G. Karwasz, K. Służewski, Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym, Foton 122, 2013, 16-26.

J. Chojnacka, G. KarwaszEipsoida Ziemska, Foton, 114, 2011, 32-45.

G. KarwaszDwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej, Foton 113, Lato 2011, 33-35.

G. KarwaszRubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemii i biologii, Chemia w szkole, 3/2012, 5-13. 

M. Gagos, G. Karwasz, Barwa a struktura związku chemicznego Chemia w szkole, 3/2012, 14-25. 

G. Karwasz, J. Chojnacka, Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi, Geografia w Szkole, 3/2012, p. 28.

J. Chojnacka, G. Karwasz, Jakiego kształtu jest "kula" ziemska?, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.

 

Jakiego kształtu jest kula ziemska (Ziemia widziana przez satelitę GOCE), prof. G. Karwasz

Woda - cud natury, mgr Joanna Gapińska.

Nauka i świat - Polscy badacze i ich odkrycia, mgr Agnieszka Kita.

Historia myśli naukowej, mgr Andrzej Goleń.

Wielcy rewolucjoniści nauki, mgr Magdalena Kocińska.

Cykle, rytmy, czas, mgr Beata Goleń.

Piękno i uroda, Przyroda - IV etap edukacyjny, mgr Natalia Charczun.

Przyroda - zeszyty toruńskie. Zeszyt I, praca pod redakcją prof. G. Karwasza
Przyroda - interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne (prezentacja do referatu)
J. Chojnacka
Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, cgemii i biologii, G. Karwasz, Chemia w szkole, 3/2012, 5-13.
G. Karwasz, J. Chojnacka, Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi, Geografia w Szkole, 3/2012, p. 28.
   M. Gagos, G. Karwasz, Barwa a struktura związku chemicznego, Chemia w szkole, 3/2012, 14-25.
Jakiego kształtu jest "kula" ziemska?, J. Chojnacka, G. Karwasz, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.
Elipsoida Ziemska, J. Chojnacka, G. Karwasz, Foton, 114, 2011, 32-45.
Dwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej, G. Karwasz, Foton 113, Lato 2011, 33-35.

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk