Ocena efektywności dydaktycznej "Toruńskiego poręcznika"

W ramach pracy doktorskiej dr Magdaleny Sadowskiej "Efektywność dydaktyczna nauczania fizyki – testowanie rozwiązań europejskich" i pracy magisterskiej mgr Katarzyny Wyborskiej "Tradycyjny a konstruktywistyczny przekaz wiedzy i kompetencji w nauczaniu fizyki" przeprowadzono kompleksową ocenę efektywności dydaktycznej "Toruńskiego poręcznika z fizyki".

Wszystkie badania wskazują na znaczny wzrost średnich wyników nauczania ze szczególną eliminacją wyników niedostatecznych. Wyrównanie i podniesienieś redniego poziomu jest szczególnie istotne w świetle wytycznych UE w zakresie kompetencji.