Urodziny Kopernika (w Bielsku Białej)

Z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, 25 lutego*, odwiedziliśmy Liceum im. M. Kopernika
w Bielsku Białej. Wykład nt. "Na początku..." wygłosił prof. Grzegorz Karwasz

Bielsko-Biała, byłe miasto wojewódzkie i prężny ośrodek przemysłowy powstało ze złączenia dwóch miejscowości, jak Buda-Peszt czy (w legendzie) Wars-Sawa.

W czasach austriackich było nazywane "polskim Wiedniem" - jest podobnie jak Wiedeń urokliwie położone na wzgórzach.

Liceum im. Kopernika było po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pierwszym polsko- języcznym liceum na naszych krańcach południowych. Nosiło imię Marszałka Piłsudskiego.

Gmach, zaplanowany z rozmachem na początku XX wieku, z ogrodami dla profesorów, ma typową architekturę spotykaną w wielu byłych austriackich miastach, jak Mediolan czy Trento. Sala konferencyjna przypomina salę Konserwatorium w Trento (i co nieco Teatr im Wilama Horzycy w Toruniu).

Wykład odbył się na zaproszenie p. dyr. mgr Bogusława Głąbka

P.S. Urodziny Kopernika świętujemy 19 lutego. Jest w tym jednak pewna nieścisłość. Data ta jest podawana według obowiązującego w 1473 roku kalendarza Juliańskiego (urzędowego kalendarza w Rosji aż do Rewolucji zwanej październikową 6/11). Jeszcze za życia Kopernika, kalendarz juliański, nieścisły o 1 dzień przestępny na 100 lat został, przy współudziale Mikołaja Kopernika zastąpiony przez kalendarz zwany gregoriańskim). Według tego kalendarza, urodziny Kopernika wypadają 29 lutego, zob. Kołakowski.

Foto: M. Karwasz