Studia Podyplomowe w zakresie Nauczanie Fizyki i Informatyki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK organizuje w roku akademickim 2011/2012 studia podyplomowe w zakresie Nauczanie fizyki i informatyki.

Studia adresowane są głównie dla absolwentów I stopnia (licencjatów lub inżynierów), którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania fizyki z informatyką lub informatyki z fizyką (jako specjalności nauczycielskiej głównej i dodatkowej). Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7/09/2004. Studia pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym, trwają 3 semestry, po 2 dni zajęć (popołudniowych) w tygodniu. 

Uzyskane kwalifikacje to zarówno ogólne przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, jak i szczegółowe przygotowanie w zakresie dydaktyki fizyki, informatyki, astronomii oraz przedmiotów przyrodniczych. Program studiów obejmuje 210 godzin praktyk nauczycielskich, tak na poziomie gimnazjum, jak liceum.  Szeroka, nowoczesna na skalę krajowa baza laboratoryjna w zakresie dydaktyki fizyki i informatyki daje absolwentom unikalne umiejętności, niezbędne do pracy w szkole XXI wieku.

Studia trwają trzy semestry, odpłatność 1200 zł za semestr. Dokumenty (dyplom ukończenia studiów I stopnia) prosimy składać do 1 października 2011 r. w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, telefon: 56 6113281. Dalszych informacji udzielają też dr Krzysztof Rochowicz (56 6113326) oraz prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (56 6112407).