Zadania czeskie

Gajowy i pies

Gajowy wraca równy krokiem, z prędkością 5 km/h z patrolu w lesie do swojej leśniczówki odległej o 500 m. W czasie powrotu do domu jego pies, który siedział w tym czasie w leśniczówce, biega cały czas od leśniczówki do swojego pana i z powrotem z prędkością 18 km/h dopóty, dopóki gajowy nie dojdzie do domu. Jaką drogę pokonał pies zanim gajowy doszedł do swojej leśniczówki?

Oczywiście, można by to zadanie rozwiązywać "kawałek-po-kawałku": gdzie się spotkają po raz pierwszy gajowy i pies?, gdzie po raz drugi?, gdzie po raz trzeci? itd. Przypominałoby to zadanie o Achillesie goniącym żółwia (którego, według filozofa greckiego Zenona z Elei, Achilles nigdy nie dogoni).

Ale jest inny, niezwykle prosty sposób na to zadanie...

Tekst i pełne rozwiązanie

Łódka

Łódka wiosłowa przepływa przez Wisłę szeroką pod Toruniem na 400 metrów. Wioślarz wiosłuje prostopadle do brzegu, ale łódka jest również znoszona przez prąd. W tym czasie, w jakim wioślarz dociera do przeciwległego brzegu, gałązka puszczona z biegiem rzeki przepływa 300 metrów. Jaką całkowitą drogę przebyła łódka?

Inne zadania znajdziesz rozwiązane w zbiorze pod tytułem "Sbirka zadań z fizyki", wydanym przez Wydawnictwo Naukowe UMK.