PHYS-WEB

Międzynarodowy projekt PHYS-WEB (Visegrad Fund 20910347)

Grant realizowany w okresie X 2009 – IX 2010 we współpracy z Zakładami Dydaktyki Fizyki Wydziałów Matematyczno-Fizycznych Uniwersytetów: Karola w Pradze (Czechy) oraz Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Kierownik grantu: dr Krzysztof Rochowicz.

Celem jest wypracowanie i rozbudowa internetowych zasobów edukacyjnych partnerów projektu poprzez wymianę materiałów, doświadczeń, tłumaczenie wybranych zadań i ich publikowanie w formie internetowego zbioru rozwiązanych problemów fizycznych (www.physicstasks.eu). 
 

Przeprowadzono wizyty partnerskie w Pradze (27-30.04.2010) oraz w Toruniu (22-24.09.2010). Wygłoszono szereg wykładów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym GIREP 2010).