Seminaria ZDF

PROGRAM NAJBLIŻSZYCH SEMINARIÓW ZAKŁADU DYDAKTYKI FIZYKI


ŚRODY, GODZ. 16:30, SALA 20


14.10.2009

mgr Marta Juszczyńska

"Model standardowy cząstek elementarnych"

 

21.10.2009

Seminarium Środowiskowe Dydaktyki Fizyki
połączone z konferencją metodyczną dla nauczycieli

 

28.10.2009

mgr Magdalena Sadowska

"Wizyta w CERNie"

 

4.11.2009

mgr Andrzej Karbowski

Sprawozdanie z konferencji "38 Seminarium Anihilacji Pozytonów"
Kazimierz Dolny, 8-12 czerwca 2009

 

18.11.2009

Seminarium Środowiskowe Dydaktyki Fizyki
połączone z konferencją metodyczną dla nauczycieli

 

25.11.2009

dr Krzysztof Rochowicz

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji GIREP-EPEC & PHEC
"Physics Community and Cooperation", Leicester (UK), 17-21 sierpnia 2009
 

 

2.12.2009

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji MPTL-14
"Multimedia in Physics Teaching and Learning", Udine (Włochy), 23-25 września 2009

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk