Innowacyjne metody dydaktyki

 

 

Zapraszamy studentów i doktorantów na wykłąd monograficzny prof. Grzegorza Karwasza Innowacyjne metody dydaktyki.

Wykład te omawia podstawy teoretyczne (pedagogiczne, metodologiczne) nowoczesnych metod dydaktyki.

Wykład jest bogato ilustrowany praktycznymi realizacjami nowoczesnej dydaktyki - uniwersyteckiej, szkolnej, pozaszkolnej, wprowadzanymi od ponad 10 lat przez pracowników Zakładu (a obecnie Katedry) Dydakyki Fizyki UMK.

dr Krzysztof Rochowicz  

- dydaktyczny teatr interaktywny  (zob. też artykuł "Teatr interaktywny i Świat realny jako rozbudzanie aktywności twórczej i emocjonalnej we wczesnym wieku szkolnym", Problemy Wczesnej Edukacji Rok VII 2011, nr 3(15), 90). 

- symulacje komputerowe w astronomii i fizyce (materiały dydaktyczne Pracowni Multimedialnej)

- eksponaty fizyczne w nauczaniu algebry (m.in. lejek grawitacyjny)

 

dr Andrzej Karbowski      

- interaktywme doświadczenia fizyczne w nauczaniu fizyki,,astronomii i geografii,

- doświadczenia sterowano komputerowo w pracowni dydaktyki nauk przyrodniczych,

- proste eksponaty interaktywne w nauczaniu fizyki i analizy matematycznej,

- interdyscyplinarne i innowacyjne zajęcia dla studentów w pracowni multimedialnej KDF,

- ciekawe i fascynujące doświadczenia podczas licznych pokazów fizycznych dla uczniów w Instytucie Fizyki i wielu szkołach.

 

 

mgr Mikołaj Karawacki

- wykorzystanie robotyki i mikrokontrolerowych układów elektronicznych w popularyzacji i dydaktyce fizyki, matematyki, inżynierii oraz nauk pokrewnych: zajęcia dla nauczycieli i uczniów / młodzieży szkolnej

- tworzenie i opieka nad młodzieżowymi i studenckimi zespołami projektowymi jako forma wzajemnego nauczania w obszarze STEM i Space Science (LEGO turbidymetr, misja stratosferyczna SpaceDonkey UŚ, stratosferyczna misja sample return UMK) : portfolio

 

 

dr hab. Kamil Fedus 

- stosowanie elementów "Science (Evidence)-Based Learning" w nauczaniu podstaw fizyki na różnych poziomach edukacyjnych

- wykorzystanie eksperymentów sterowanych komputerowo, symulacji komputerowej, multimediów oraz prostych eksponatów i doświadzceń w nauczaniu oraz popularyzacji fizyki

 

prof. Grzegorz Karwasz 

- autor pierwszych w Polsce (1998 r.) interaktywnych wystaw z fizyki pt. "Fizyka i zabawki"

- twórca koncepcji hyper-konstruktywizmu, tj. nauczania przez interaktywne odkrywanie wiedzy 

oraz ich implementacji w nauczaniu szkolnym i pozaszkolnym

- autor nowatorskich wykładów dla nauczycieli

- pomysłodawca projektów "Nowatorskie metody nauczania fizyki" i "Ruchome Święto"

- koordynator projektów EU "Physics is Fun" i "Fuel Cell Hydrogen Educational Model"
 

Zapraszamy!

Prof. Grzegorz Karwasz i pracownicy Katedry Dydaktyki Fizyki