Dydaktyka Kognitywistyczna

Pełny kurs online (filmy, książka, testy, prezentacje oraz inne materiały multimedialne) znajduje się na platformie moodle: www.moodle.umk.pl/WFAIIS (wymagane jest zalogowanie poprzez konto uniwersyteckie). 

Kurs "Dydaktyki kognitywistycznej" jest bardziej złożony niż kurs "Dydaktyki fizyki". W tym drugim omawiamy pojęcia i treści dość standardowe, tzn. dobrze znane w kursie szkolnym. Kurs "DK" jest pełen nieoczekiwanych skojarzeń, porównań i pogłębionych treści. Zadaniem studenta NIE jest nauczenie się tych treści "na pamięć", ale świadomość, że w przyszłej pracy nauczyciela może do tych zasobów sięgać.

Na kurs składa się ponad 15 filmów z wykładami autorstwa prof. dr hab. Grzegorza Karwasza oraz podręcznik "Dydaktyka Kognitywistyczna" przygotowany jako materiał pomocniczy do wykładów.

 

WYKŁADY:

1. Co to jest fizyka? - w opinii nauczycieli (Część 1)

2. Co to jest fizyka? - w opinii naukowców  (Część 2) 

3. Co to jest fizyka? - według "Toruńskiego Poręcznika" (Część 3)

4. Co to jest dydaktyka?

5. Dydaktyka kognitywistyczna.

6. Cztery i pół stany skupienia - ciała stałe.

7. Cztery i pół stany skupienia - ciecze i gazy.

8. Cztery i pół stany skupienia - plazma.

9. Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony.

10. Składanie ruchów - rzuty ukośne.

11. Elektrostatyka.

12a. Równania Maxwella.

12b. Prawo indukcji.

13a. Optyka geometryczna.

13b. Kolory i optyka falowa.

14. Akustyka - wszystko gra.

15. Co to jest fizyka? - podsumowanie.

 

KSIĄŻKA:

Podręcznik napisany przez dwóch wybitnych pedagogów i ekspertów w zakresie dydaktyki kognitywistycznej - prof. P. Crispiani z Uniwersytetu w Maceracie we Włoszech oraz prof. B. Siemieniecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także specjalistę w zakresie dydaktyki fizyki - prof. G. Karwasz, kierownik Katedry Dydaktyki Fizyki UMK.

Dydaktyka Kognitywistyczna