Mgr Andrzej Karbowski

Telefon: +48 56 6113290
Pokoj: 568
Mail: akarb[at]fizyka.umk.pl
Stanowisko: wykładowca
Zakład: Zakład Dydaktyki Fizyki
Jednostka: Instytut Fizyki