Polskie Towarzystwo Fizyczne - ToruńWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 V Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym    
         Program
         Organizatorzy
         Rejestracja
         Uczestnicy
         Materiały
         Zdjęcia
         Miejsce
         Opłata konferencyjna
         FORUM
         W ubiegłym roku... 
         W przyszłym roku... 

ZDF
Fizyka dla każdegoSzanowni Państwo

wszystkim uczestnikom i wykładowcom V Seminarium PTF/ UMK "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym" serdecznie dziękujemy za udział oraz za twórczy wkład za niezwykle udane obrady. Pełne sale wykładowe i seminaryjne oraz ożywione dyskusje świadczą o sukcesie Seminarium.

W tym roku tematem Seminarium była nowa podstawa programowa do klasy I liceum.

Udało się nam zaprosić znakomitych gości:
- prof. Jana Mostowskiego, od wielu lat przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady
  Fizycznej, tudzież współtwórcę podstawy programowej,
- prof. Andrzeja Majhofera, kierownika Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu
  Warszawskiego,
- prof. Henryka Drozdowskiego, kierownika Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu
  im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- prof. Mariusza Gagosia, kierownika zakładu Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego i Zakładu
  Biologii Komórki UMCS w Lublinie.

Na Seminarium skupiliśmy dyskusję na tym, co można zrobić, aby edukację, szczególnie przyrodniczą poprawić.

Gościem specjalnym seminarium była Pani dr Kris Stutchbury, kierownik studiów nauczycielskich na innowacyjnym, jednym z największych w Wielkiej Brytanii, Open University w Milton Keynes. Nowe kompetencje w zakresie nauczania fizyki i astronomii, nowe koncepcje pedagogiczne, zintegrowane nauczanie „Przyrody” zostało wypracowane właśnie w Wielkiej Brytanii. W Polsce możemy skorzystać już z gotowych rozwiązań.