Polskie Towarzystwo Fizyczne - ToruńWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 IV Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym    
         Program
         Organizatorzy
         Rejestracja
         Uczestnicy
         Materiały
         Miejsce
         Strona główna
         W ubiegłym roku... 

ZDF
Fizyka dla każdego

 
  Zdjęcia z Konferencji

Czwartek 1.12.2011

Inauguracja - Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (Dyrektor IF UMK)


Wykład inauguracyjny - Prof. Stefano Oss, Physics Department – Laboratory of Physical Science Communication, University of Trento, Włochy – Physics of flight


Wykład – Dr hab. Alicja Chruścińska, WFAiIS UMK – „Rozpady promieniotwórcze alfa”


Informacja – Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, WFAiIS UMK – „Podstawa programowa - Przyroda”

 
Piątek 2.12.2011

Wykład – Dr Dorota Siemieniecka, Wydział Pedagogiki UMK – „Człowiek w wirtualnym świecie i przejawy jego twórczej działalności”


Wykład plenarny – Dyr. Jerzy Misiak, Liceum Przyrodnicze w Nadrożu – „Liceum Przyrodnicze”


Wykład popularnonaukowy – Skąd się biorą kolory, czyli o chemii, biologii i fizyce prof. dr hab. Mariusz Gagoś, UMSC i Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin


Wykład plenarny - Prof. dr hab. Maria Kozielska, Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej – „Technologie informacyjne w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się”


Warsztaty:

Physics on i-pad  -  Prof. S. Oss,  University of Trento


Elektryczność dla dzieci – M. Sadowska, WFAiIS UMK


Bezprzewodowy interfejs pomiarowy Cobra 4 – K. Szulowski, EDUKA


Wideopomiary – K. Gołębiowski, doradca metodyczny, ODN Toruń


Budowanie komory mgłowej – G. Wojewoda, doradca metodyczny, ODN Bydgoszcz


Astronomia z komputerem – dr K. Rochowicz, WFAiIS UMK

 
Sobota 3.12.2011

Wydarzenie specjalne - Planetarium w Toruniu: Wystawa interaktywna „ Ziemia – planeta Człowieka”, pokaz i wykład,
Anna Broniewicz (Planetarium Torun), Grzegorz Karwasz (UMK)


Warsztaty:

Geofizyka dla fizyków – J. Chojnacka


Komputerowe Laboratorium „Przyroda” – A. Karbowski


Medfizyka dla fizyków – A.Kozłowska


Zamknięcie konferencji