Super trucizna


W przyrodzie istnieją dwie super trucizny. Pierwsza to jad kiełbasiany, druga to trucizna tężca. Obie powodują śmierć paraliżując układ nerwowy: tężec w drgawkach, jad kiełbasiany przez zwiotczenie. Co w nich tak strasznie trującego, nawet w małych ilościach? I co w nich różnego?

Odpowiedzi udzielili fizycy, pracujący z nowoczesnymi aparatami rentgenowskimi - synchrotronami. Promieniowanie X, o znakomitej rozdzielczości widmowej i przestrzennej pozwoliło poznać strukturę obu toksyn.

Są to dość odmienne, skomplikowane białka, mające jedną cechę wspólną: w pewnym miejscu łańcucha znajduje się atom cynku, otoczony czterema aminokwasami, z których jeden jest taki sam dla obu trucizn, a pozostałe różne.

Jak działa taka trucizna? Atakuje ona specyficzne białko błony komórek układu nerwowego, odpowiedzialne za transmisję sygnałów elektrycznych, przecinając je na dwie części. W ten sposób, sygnały nerwowe zostają odcięte - śmierć pewna, nawet przy minimalnych dawkach!

To co jest w całej historii niepokojące, to że Matka Natura, w całej swej złośliwości stworzyła tylko dwie takie super - trucizny. "Dobry" człowiek natomiast wie, że aminokwasów biologicznie czynnych jest 16.

Ile kombinacji super trucizn można stworzyć z 16 aminokwasów w trzech podstawieniach? I ile już stworzono? I w czyich arsenałach one drzemią ?!


Tężec, tetanus, ostra choroba zakaźna wywołana przez rozpowszechnione w glebie beztlenowe laseczki Clostridium tetani wytwarzające egzotoksynę wykazującą szczególne powinowactwo do ukłądu nerwowego. Objawy: szczękościsk (skurcze mięśni żwaczy), uśmiech sardoniczny (ścisk mięśni twarzy), napadowe skurcze tężcowe mięśni karku, następnie całego ciała; drgawki pojawiają się nawet po lekkich bodźcach i mogą spowodować śmierć przez uduszenie
Jad kiełbasiany (botulizm), silny jad wytwarzany przez beztlenowe bakterie Clostridum botulinum. Objawy: zaburzenia widzenia (widzenie podwójne), upośledzenie wydzielania śliny, porażenie perystaltyki jelit, zaburzenia mowy i połykania, porażenie mięśni oddechowych

[Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, 1996]© GK