Celny strzał! - lepton tau


Strzał do najcięższego leptona (1975r.) był oczekiwany, po odkryciu niecały rok wcześniej cząstki J/Y, czyli powabnego mezonu. Nagroda Nobla przyszła 20 lat po "strzale".|

Lepton t jest cieższy niż mezon J/Y, jest też bardzo nietrwały, rozpada się przed zarejestrowaniem przez detektor na elektrony i inne lekkie cząstki rejestrowane w kalorymetrze.

*) 1995 Nobel prize was awarded jointly to: Perl, Martin L., U.S.A., Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, CA "for pioneering experimental contributions to lepton physics, specifically for the discovery of the tau lepton"; and Reines, Frederick , U.S.A., University of California at Irvine, Irvine, CA, "for pioneering experimental contributions to lepton physics, specifically for the dection of the neutrino"


© GK