Spectra of white light obtained with CD

Widmo światła białego otrzymane za pomocą płyty CDLight refraction on  facets of cutted in brilliant geometry heavy glass
Załamanie światła na fasetkach ciężkiego szkła, szlifowanego w geometrii brylantu


Double rainbow (single and double reflection inside the drop - colors are inverted)

Podwójna tęcza (pojedyncze i podwójne odbicie w kropli wody – kolory odwrócone)


Sunset over Ionic Sea (Itea, Greece): completive colors are created due to Rayleigh's scattering
Zachód Słońca na Morzem Jońskim (Itea, Grecja): barwy dopełniające, powstające w wyniku rozpraszania Rayleigha


Brewster's reflection (light polarization) and torsion of polarization plane in anisotropic polymer
Odbicie Brewstera (polaryzacja światła) i skręcenie płaszczyzny polaryzacji wewnątrz  anizotropowego polimeru


Light refraction on snow crystals
Załamanie światla na kryształkach sniegu


Rainbow
Tęcza


Rayleigh's scattering in water with added drop of milk
Rozpraszanie Rayleigha w akwarium z dodatkiem kropli mleka

© GK