Wiek XX = wiek EinsteinaKontrakcja długości

Length contraction

Slow Smart;-) Fast Smart;-)
Fot. 4a. Tak wygląda samochód w fabryce, przed wyjazdem na próby szybkości
Car in the factory before speed trials.
Fot. 4.b. A tak w czasie próby szybkości, przy prędkości 0,7 lorentza.
Car during speed trials, with 0.7 lorentz velocity.

© GK