Masy Leptonów


Lepton m* Qe 0.511 -1
ne ≈0** 0m 106.6 -1
nm ≈0** 0t 1764 -1
nt ≈0** 0

*masa w MeV/c2, ładunek elektryczny w e
**Masa neutrin według [Q.R. Ahmad et al. 2003]:

© GK