1. wielkość kwarku odpowiada w przybliżeniu jego masie - pamiętając, że są to obiekty trójwymiarowe, czyli stosunek masy, np. 1000 odpowiada stosunkowi rozmiarów liniowych 1:10. Pozwoliliśmy sobie jedynie na małą "zmianę skali" - proporcje pokazanych to kwarków mają się do siebie, jakby były to obiekty 4-wymiarowe, a nie 3-wymiarowe
  2. zwrot "pyska" obrazuje ładunek
  3. każdy z kwarków występuje oczywiście w trzech kolorach, tu pokazaliśmy jeden z nich
© GK