Jak zobaczyć elektron?


Zobaczyć ruch elektronu, to jak złapać komara w locie.

Wzbudzenie elektronu w atomie, to proces niezwykle szybki (10-18 s). Prawie natychmiast następuje też de-ekscytacja, czyli powrót elektronu (lub elektronów) na niższy poziom energetyczny.

Grupa fizyków z Wiednia i Bielefeld wykonała w 2002 roku doświadczenie, w którym prześledzono ruch elektronu , spadającego na niższy poziom energetyczny w atomie kryptonu.

Grupa fizyków w Kanadzie w 2004 roku zmierzyła położenie elektronów w cząsteczce N2.


Spektroskopia atto-sekundowa

Obserwacja doświadczalna orbitali typu d

Zobacz: Time-resolved atomic inner-shell spectroscopy, M. Drescher i in., Nature 419, 803-807 (24 October 2002)

Tomographic imaging of molecular orbitals, J. Itatani, J. Levesque, Hiromichi Niikura, J.C. Kieffer, P.B. Corkum and D.M. Villeneuve, Nature, December 2004, p. 867
Š GK