Lekkuchy i ciężkuchy


Po odkryciu tzw. średniaka, czyli mezonu (m), cięższego od elektronu 207* razy, ale znacznie lżejszego od protonu, postanowiono dwie lekkie cząstki nazwać leptonami, czyli lekkuchami.

Leptony można znaleźć w Grecji - weź sobie jednego na pamiątkę**.


Lepto(n)

Trochę pechowo, ale trzeci lekkuch - tau (t), jest dwa razy cięższy niż proton, neutron i wiele innych ciężkuchów, czyli hadronów.

Nie próbuj podnieść leptonu t, bo przygnieciesz sobie palce!

* Masy leptonów (stan na 1990 rok)
  • me=0,51099906±0.000000015 MeV, czas życia > 2·1022 lat
  • mm=105,658387±0.000034 MeV, czas życia (2,19703±0,00004)·10-6 s
  • mt=1784,1+2.7-3.6 MeV, czas życia (0,303±0.008)·10-12 s
** Organizatorzy przepraszają, ale Bank Grecji wycofuje monety 1 centowe z obiegu i nie było możliwe dostarczenie odpowiedniej liczby leptonów.

Waga przedstawionego tu leptonu m , protonu i neutronu odpowiada dokładnie proporcjom do 1-centowego leptonu e (2.29g). "Lepton" t w obecnym wydaniu jest nieco cięższy niż wynikałoby to z proporcji do leptonu e.


© GK