Enigmatyczne kwarki


Tak na dobrą sprawę, to nie wiadomo, o co Joyce'owi chodzi w "Finnegans Wake":


- Three quarks for Muster Mark!

Sure he hasn't got much of a bark

And sure any he has it's all beside the mark.


Gdyby było "quarts", to Marek chciałby się napić piwa, trochę dużo, toż to aż sześć pintów! Zresztą i reszta też niejasna - kora, statek, czy szczekanie?, dwója, znaczek, czy czekanie?

Tak jest już i z kwarkami: było ich trzy, gdy Gell-Mann je nazwał w '64, teraz sześć, ale w trzech kolorach, a tak naprawdę jeszcze ujemne. I nikt ich nigdy do ręki nie dostał, jak i Marek.

Objaśnienia:
Kwarta (quart) =1/4 galona
Gallon =3,785 dm3
bark - 1) dźwięk wydawany przez psa; 2) twarde, zewnętrzne pokrycie drzewa
mark - 1) znak na twarzy; 2) liczba lub litera służąca do oceny
quark - 1) przydział dla Marka Mustera w "Finnegans Wake"
2) podstawowe, obok leptonów, elementy materii: składniki mezonów (=2 kwarki) i barionów (=3 kwarki), nieizolowalne, ale obserwowane w zderzeniach cząstek elementarnych wysokich energii© GK