Stulecie badania struktury krystalograficznej
za pomocą promieni Roentgena


Specjalny numer "Science" z 7 marca (2014)  jest poświęcony stuleciu badania struktury krystalograficznej za pomocą promieni Roentgena.

Zacząło się to od badania von Laue, którego oryginalną aparaturę pokazujemy na zdjęciu z Deutsche Museum z Monachium


Do niedawna do szukania najbardziej skomplikowanych struktur krystalograficznych jak struktura DNA wirusów
służyło promieniowanie "synchrotronowe" , powstajace w wyniku zaginiania toru elektronów pędzących z prędkościa bliską prędkości światła.

Dziś, nowa technologia wytwarzania najwyższej jakości wiązek promieniowania rentgenowskiego, za pomocą tzw. laserów na swobodnych elektronach pozwala na
obserwacje jeszcze delikatniejszych biomolekuł
.

Polecamy artykuł wstępny z tego numeru "Science"


© GK