Twarożki w kazeinie


Skąd wiadomo, że istnieje twaróg (quark) i kazeina (gluony), skoro nie można ich wydostać? Z doświadczeń nad zderzeniami: jeśli czegoś nie ma, to powinno być!

Tak jak na poniższych zdjęciach cząstek z akceleratora w Hamburgu.

Ślady cząstek ciągłe odpowiadają cząstkom naładowanym, przerywane - obojętnym elektrycznie.
Zdjęcie z akceleratora DESY (za "Scientific American", wersja polska "Swiat Nauki")

Dwa ślady rodzin cząstek pojawiających się w zderzeniu elektron - pozyton świadczą o istnieniu kwarków: w anihilacji e- i e+ powstaje wysoko-energetyczny kwant gamma, z którego powstaje następnie kwark i antykwark. Trzy rodziny śladów wskazują na obecność gluonu, powstającego w zderzeniu.

© GK