Jak zobaczyć elektron?


Trudno zobaczyć coś, co ma rozmiary 2,82×10-15 m albo i mniej*. Ale czasem się udaje - nie tyle elektron, co jego ścieżkę, czyli orbital.

To co było do niedawna wzorem matematycznym, wykresem prawdopodobieństwa lub artystycznym "cienio-waniem", dziś z pomocą precyzyjnie przeprowadzonych doświadczeń nad rozpraszaniem promieni Röntgena przyjmuje kształt "prawdziwego" orbitalu d - kolorowego obwarzanka z "uszami". orbitals

Co więcej, ultra-szybkie lasery (jest taki jeden w Toruniu) pozwalają śledzić ruch elektronu wyrzuconego z atomu, w czasie niewyobrażalnie krótkim (10-18 s). krypton-ion

A teoria pokazuje, że taki elektron, np. wyrzucony z atomu wodoru w procesie jonizacji lub przyłączający się w procesie wychwytu do drobiny HCl HCl , zachowują się jak fala na wodzie. kropla


* tzw. "klasyczny" promień elektronu, wyznaczony zakładając, że cała masa elektronu pochodzi z jego energii elektrostatycznej
(i używając relacji Einsteina E=mc2)© GK