Klasyczny relatywista

Niels Bohr nazwał Diraca najszystszą duszą mechaniki kwantowej.


Syn Szwajcara i Angielki (stąd to ładne i długie imię), inżynier elektryk, nie znalazły pracy w zawodzie, zaczął studiować matematykę. W 1926 roku, zapytany przez xx, co porabia, odpowiedział: “Pracuję nad relatywistycznym równaniem mechaniki kwantowej”. “-Ależ już jest równanie Kleina-Gordona !”
“-Tak” – odpowiedział Dirac. “-Ale mnie się ono nie podoba.

Teoretyków, rozwijających teorię relatywistyczną atomu, po Diracu, było mnóstwo. Ale Dirac pozostaje pierwszy, klasyczny.

Klasyczny relatywista!

© GK