Czarne dziury


Po sformułowaniu przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności, Karol Schwarzschild wyprowadził matematyczny opis geometrii czasoprzestrzeni wokół masy sferycznej. Obliczenia wykazały, że dla każdej masy istnieje promień krytyczny, zwany dziś promieniem Schwarzschilda, który odpowiada tak ekstremalnemu zniekształceniu czasoprzestrzeni, że po ściśnięciu masy we wnętrzu kuli o tym promieniu nastąpiłoby zamknięcie czasoprzestrzeni i odcięcie od reszty Wszechświata. Z obszaru tego nie mogłoby wydostać się na zewnątrz absolutnie nic, nawet światło. Promień ten opisuje prosty wzór:
Promień Schwarzschilda
gdzie G=6,672·10-11 Nm2/kg2, m- masa, c=3·108 m/s.

Dla Słońca promień ten wynosi 2,9 km, dla Ziemi tylko 8,8 mm. Oczywiście nie jest możliwe ściśnięcie tych obiektów do tak małych rozmiarów. Jednak w przypadku gwiazd bardzo masywnych siła grawitacyjna jest tak duża, że może przewyższyć siły związane z ciśnieniem panującym w jej wnętrzu.

Pierwsze kolorowe zdjęcie czarnej dziury.
© GK