Pracowita doktorantka


w wieku 10 lat traci matkę

w wieku 16 lat uzyskuje maturę (ze złotym medalem)

pomiędzy 16 a 24 r. pracuje jako nauczycielka prywatna

26 lat - uzyskuje licencjat z fizyki

27 lat - licencjat z matematyki

28 lat - wychodzi za mąż, za pieniądze od kuzyna kupują z mężem dwa rowery na podróż poślubną

pomiędzy 28 a 30 rokiem - stypendium badawcze

30 lat - rodzi córkę i rozpoczyna doktorat: buduje aparaturę do pomiarów bardzo słabych prądów elektrycznych; córką zajmuje się teść

wiadomo kto?© GK